PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJAtorek, 4. april 2006

21:30 - Literarni večer
Serija branj revije Literatura

KRITIKI DO NACGA:
[b]GORAN DEKLEVA[eb] (cvetober najpesmi)
[b]IGOR DIVJAK[eb] (cvetober najpesmi)
Katere pesmi se razkrijejo, ko odpade figov list? Literarna kritika, ki objavljata v reviji Literatura, se bosta razgalila z branjem najpesmi.

[b]GORAN DEKLEVA[eb]
Rodil se je leta 1978 v Ljubljani. Po opravljeni klasični gimnaziji je leta 1997 vpisal študij primerjalne književnosti in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Letos ta študij tudi zaključuje.
Z literarno kritiko se je začel ukvarjati v četrtem letniku fakultete, ko je krajši čas pripravljal književne ocene za Radio Študent. Resneje se je pričel ukvarjati z literarnokritiško dejavnostjo, ko je leta 2002 dobil angažma pri reviji Literatura, od leta 2005 pa je tudi član uredniškega odbora. Poleg tega je v zadnjem času objavil tudi nekaj recenzij za Delove Književne liste in Radio Slovenija.


[b]IGOR DIVJAK[eb]
Rodil se je 28. februarja 1974 v Ljubljani, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po srednji šoli, ki jo je zaključil z odličnim uspehom na zaključnem izpitu poljanske gimnazije, se je vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Leta 2000 je diplomiral iz primerjalne književnosti in angleščine (oboje pod A). Leta 2005 pa je na podiplomskem programu ameriške študije magistriral z nalogo Pristopi k ameriški literarni zgodovini in kritiki: 1945–1990; Ameriška poezija iz obdobja po 2. svetovni vojni v slovenski kritiki in prevodih.
Med diplomskim študijem je tri leta poučeval angleščino na jezikovnih šolah Cene Štupar in Babylon. e leta 1995 je kot avtor začel sodelovati s skupino, zbrano okrog študentske revije Tribuna. Od leta 1997 pa kot literarni kritik in prevajalec svoje prispevke redno objavlja v osrednjih časopisih, revijah in drugih medijih, ki se posvečajo literaturi (Delo, Večer, Literatura, Apokalipsa, Dialogi, Ampak, Mladina, Radio Slovenija, Radio Študent ...). Med letoma 1998 in 2001 je na Študentski založbi delal kot predstavnik za mednarodne odnose in promocijo in bil tudi član uredniškega sveta zbirke Beletrina. Eden od večjih projektov te založbe, pri katerem je sodeloval, je bila organizacija vsakoletnega festivala Dnevi poezije in vina v Medani. Leta 2000 je bil tudi spremljevalec slovenske delegacije pri projektu Vlak literature †Evropa 2000. Od leta 2001 deluje kot samostojni prevajalec in literarni kritik. Posveča se predvsem preučevanju sodobne slovenske in ameriške poezije. Poleg pisanja literarnih kritik in prevajanja poezije, proze in neliterarnih besedil se preživlja s prevajanjem filmov, dokumentarcev in drugih prispevkov za RTV Slovenija.« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz