PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJAponedeljek, 4. september 2006

20:00 - Retrovizor
Heart of the World & Moi, un noir & Too Late Blues

*Utopije osvobodilnega filma*

S septembrom se Retrovizor vraca k rednemu urniku — dveh ponedljekovih projekcij — hkrati pa si zastavlja tudi tematski izziv: raziskovati danosti, pogoje in zmoznosti filma kot umetnosti in govorice druzbene emancipacije v vseh njenih razlicnih casovnih, prostorskih, avtorskih, druzbenih in politicnih pojavnostih.

V ponedeljek tako najprej zacenjamo s kratkim, udarnim manifestom
*Heart of the World* kanadskega kripto-kinematografskega impresarija Guya Maddina, nadaljujemo z *Moi, un noir*, enim temeljnih del francoskega dokumentarista, oceta 'cinema-verite' in kronista afriske modernosti Jeana Roucha, ki ga lahko se dandanes razumemo kot enega poglavitnih poizkusov dekolonizacije lastnega, zahodnega pogleda na kulture zahodne Afrike, v katerem dokumentaristicna opazanja, projekcije in didakticnost odstopijo mesto 'etnografski fikciji', ki se napaja v pripovednosti, glasu, domisljiji in senzibilnostih dotlej nevidnih ljudstev in njihovih se bolj nevidnih posameznikov.

V drugem delu pa si ogledamo se *Too Late Blues* Johna Cassavetesa, ki ga lahko na neki nacin razumemo tudi kot Rouchevega konceptualnega sodobnika — ce se je slednji s svojo specificno dokumentaristicno 'metodo' individualnih glasov priblizeval kompleksni podobi druzbe kot ucinkovanja njenih vsakdanjih, individualnih mitov in trdih politicnih realnosti, je Cassavetes pri njej takorekoc zacel, a jo postopoma mehcal in premisljal z 'simptomi realnega', ji dodeljeval vedno bolj naturalisticni, improvizicijski, intersubjektivni znacaj. Nakljucje tudi ni, da oba — tako Rouch, kot Cassavetes, v svojem delu vztrajata pri doslednem vkljucevanju glasu 'drugega' (etnicnega, kulturnega, razrednega), da bi tako razbrala dejanskost druzbenih in neizbezno tudi medcloveskih razmerij.


*Ponedeljek*, 4.9:
20.00: *Heart of the World*, G. Maddin, 2000, 6'
*Moi, un noir*, J. Rouch, 1958, 70'
21.30: *Too Late Blues*, J. Cassavetes, 1961, 103'« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz