PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

četrtek, 4. marec 2004

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
EVA D. BAHOVEC: Osebno in politi?no v Casablanci

Podnaslov predavanja: [b]Feminizem, filozofija, psihoanaliza[eb]

VII. letnik DPU
tema LJUBEZEN IN POLITIKA
trinajsto predavanje

Ob geslu "osebno je politično", ki je desetletja napajalo fantazmatiko levice, se je oblikovala zahteva po prevrednotenju razsežnosti "osebnega", ki je bila včasih izključena iz razsežnosti "političnega". V kontekstu osebnega, ki - oziroma kolikor - postane predmet političnih manifestov, se v feminizmu uveljavi kategorija "izkustva" kot tisto izhodišče, temelj in končni cilj, ki upravičuje feministično ciklično vračanje k tako - poenostavljeno in zavajajoče - razumljenemu [i]back to the basics[ei]. Nasprotno pa je v domala vsej zgodovini filozofije, z redkimi izjemami (v obdobju razsvetljenstva Rousseau, v razmerju do francoske revolucije in "enakosti, bratstva, svobode"), prav "osebno" ena izmed najbolj sumljivih, dvoma vrednih, od resničnega spoznanja odkrenjujočih kategorij, ki zato ostaja notorično nekonceptualizirana, odsotna, izključena. Pravi odgovor ponudi šele Freud, ki naredi iz "osebnega" osrednji problem psihoanalize kot imanentno teoretskega in ireduktibilno osebnega projekta, in tisti del sodobne "filozofije in feminizma", ki zastavi problem osebnega in političnega v okvirih gesla [i]Play it again, Sam[ei]!

Dr. E v a D. B a h o v e c , po izobrazbi doktorica filozofskih znanosti, predava na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani in na Fakulteti za podiplomski humanistični študij Institutum studiorum humanitatis. Ukvarja se s sodobno filozofijo, sociologijo vzgoje, z ženskimi študijami in feministično teorijo. Je urednica revije za ženske študije in feministično teorijo [i]Delta[ei].

[b]Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]


kontakt: oberstar@mail.ljudmila.org
« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2022
Tudi letošnje poletje bo Gromka del svojega programa preselila iz klubskega prostora in vzpostavila odprto koncertno prizorišče Odprto/Open, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove ...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz