PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

petek, 2. april 2004

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
LUISA PASSERINI: Evropa in ljubezen

VII. letnik DPU
tema LJUBEZEN IN POLITIKA
sedemnajsto predavanje

Potem ko smo bili zaradi tehničnih zapletov na letališču v Torinu prisiljeni odjaviti ponedeljkovo predavanje legendarne italijanske profesorice zgodovine, dr. Luise Passerini, smo se z njo vendarle uspeli dogovoriti za nov termin njenega predavanja v sklopu tematskega ciklusa LJUBEZEN in POLITIKA. Predavanje Luise Passerini torej bo!

Luisa Passerini bo predstavila projekt, s katerim se ukvarja od leta 1994
in ki je z letom 2002 postal predmet mednarodne raziskave "Evropa: čustva, identitete, politike" raziskovalne skupine na Inštitutu za kulturne vede (Kulturwissenschaftlichen Institut) v Essnu. Projekt je posvečen razumevanju razmerja med konstitucijo identitet v evropskem kontekstu na eni strani ter dvorsko in romantično ljubeznijo na drugi. V zadnjih dveh stoletjih je bila pogosto promovirana teza, da je tisto, kar karakterizira čut pripadnosti Evropi, ravno ta tip ljubezni, pojmovan kot edinstven tip odnosov med spoloma kot tudi edinstven tip civilizacije, ki se je razvil v moderni dobi v Evropi. Tej ljubezni, izhajajoči iz privatne in osebne sfere, je bila tako dana javna
funkcija, s čimer je postala razločevalna karakteristika neke civilizacije. Namen projekta je kritizirati vse oblike izključujočega evropocentrizma in obenem proizvesti hipoteze o historični privilegiranosti teh občutij znotraj evropskega čuta pripadnosti in hkrati dojeti to zgodovino za podlago ne-evropocentričnega pojmovanja novih potencialnih evropskih identitet.

L u i s a P a s s e r i n i je profesorica sodobne zgodovine v Torinu in poučuje na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Vodi raziskovalni projekt "Evropa: čustva, identitete, politike" na Inštitutu za kulturne vede v
Essnu. Je avtorica knjig [i]Il Mito di Europa; Europe in Love; Love in
Europe-Imagination and politics in Britain between the Wars[ei]. Področje
raziskovanja obsega: gibanja XX. stol. (študentsko, delavska, žensko), študije spomina, mitov ter evropocentrističnih diskurzov.

Predavanje bo v angleščini!

[b]Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]


kontakt: oberstar@mail.ljudmila.org
« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz