PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

ÄŤetrtek, 3. junij 2004

21:00 -
JAM SESSION ALI NIH?E NE VPRAŠA JABLANE


Enodejanka [b]Jam session ali nihÄŤe ne vpraša jablane[eb] je zamišljena kot predstava, ki zahteva minimalne stroške izvedbe (postavitev scene, kostumi, …) in maksimalni vloĹľek igralcev. Prav tako pa je zaradi samega naÄŤina izvedbe zelo mobilna po principu "pridemo skorajda na dom!". Enodejanka je nastala na osnovi gledališke drame Jam session ali nihÄŤe ne vpraša jablane, slovenskega avtorja [b]Gorana Gluvi?a[eb], ki Ĺľivi in ustvarja v Grosuplju. Premiero je doĹľivela 09. 04. 2004 v DOMU KULTURE KAMNIK. Tema predstave je v tem trenutku nadvse aktualna, saj skozi jezik politiÄŤne satire ponuja grenko-smešno odslikavo globalne realnosti.

Jam session je nastajanje glasbe v Ĺľivo, neposredno, kot prepletanje, dopolnjevanje, zamenjevanje melodij in ritmov – naÄŤinov igranja. Za Jam session je posebej pomemben medsebojni odnos igralcev – glasbenikov. V toliki meri, ko gre za ustvarjanje glasbe, gre tudi za poslušanje in razumevanje, za odprtost. Te lastnosti so pomemben del jazzovske glasbe, tudi tiste, ki se predstavlja v bolj dogovorjeni formi, kot je Jam session – koncert.

Podobno velja tudi za gledališko improvizacijo. Tudi tu gre poleg igranja za opazovanje in razumevanje, za odprtost. Tudi tu se razliÄŤni naÄŤini igranja, zgodbe in interpretacije prepletajo, dopolnjujejo in izmenjujejo.

Tekst Gorana Gluvi?a posnema namišljeno improvizacijo dveh igralcev, vendar ne kot verno rekonstrukcijo, temveÄŤ kot improptu vernih situacij in zgolj kot ogrodje. Kljub temu, da gre za pri uprizarjanje Jam sessiona za gledališÄŤe, ki temelji na zapisani besedi, ta ni prevladujoÄŤa in bistvena, temveÄŤ je predvsem struktura, na kateri nastaja konÄŤna predstava, je struktura, na kateri se gradijo igre in preigravanja.

Besedilo sicer vsebuje posamezne elemente zgodbe, a jih »Jam sessionovsko« ne zdruĹľuje v enotno zgodbo, paÄŤ pa pusti, da se zametki novih neprestano rojevajo. Prav tako se dialogi dotikajo doloÄŤenega post-sveta. Post–komunistiÄŤnega, post-demokratiÄŤnega, post-gledališkega, ki še najbolj spominjajo na situacije Beckettove dramatike, ki so v osnovi iskrene, vase zaprte in ponavljajoÄŤe se konÄŤne. V Jam sessionu so tudi nestalne in prav njihova nedogovorjenost ponuja odprt prostor igri in improvizaciji. Iz napisanega je razvidno, da je predstava Jam session prvenstveno igralska predstava, ki mora najveÄŤ pozornosti nameniti prav igrivosti, ki pa si seveda za predmet svoje igre vzame predvsem svet, v katerem se dogaja. Tudi v tem svetu je razlog, da je predstava prej Ĺľanr session, se pravi mešanica od kriminalke, politiÄŤne satire in znanstvene fantastike do absurda, kot pa stilsko enovita. Njen namen ni prinašati enotnega, jasno podÄŤrtanega sporoÄŤila, paÄŤ pa vzbuditi skozi igro iskanje sporoÄŤila. Gledalca mora igra vsakokrat znova povabiti v svoj prostor in mu dovoliti, da ga razišÄŤe, potem pa mu pokazati naslednjega. Uprizarjanje Jam sessiona ni tako le uprizarjanje dramskega besedila, temveÄŤ raziskovanje igre in pomenov na tisti ravni, kjer se pokrivata eksperiment in predstava, improvizacija in reĹľija.

Produkcija enodejanke Jam session je delo neodvisnega gledališÄŤa [b]Frank teater[eb], ki se je na slovenskih odrih Ĺľe predstavil z enodejanko Harolda Pinterja Futrlift (The Dumb Waiter) ter v svoji mladinski sekciji Zeleni škrat z otroško predstavo SneguljÄŤica, ki še vedno traja (do sedaj je bilo izvedenih 16 ponovitev).

igrata:

[b]PrimoĹľ Ranik[eb] (MGL, SNG Maribor, SLG Celje, KUD France Prešeren, Dom Kulture Kamnik …Film: Nikogaršnja zemlja (Oskar za tujejeziÄŤni film 2002)

[b]Uroš PotoÄŤnik[eb](SNG Drama Ljubljana, MGL, SNG Maribor, SLG Celje, KUD France Prešeren, Dom Kulture Kamnik, Prešernovo GledališÄŤe Kranj … Film: Outsider (vloga: Kadunc – Bomba, bronasta palma za najboljši film Mostra de Valencia, Španija, 1997), Pet majskih dni (glavna vloga), ?amÄŤatka, Zvenenje v glavi...

scenograf:

[b]Grega Nartnik[eb] - (Inštalacija v okviru festivala pouliÄŤnega gledališÄŤa Ana Desetnica, Sodelovanje z video produkcijsko hišo Strup (npr. reklama za Mobitel - november 2002), Break 21 1998 (na lokacijah Cankarjev dom, Figovec, Kersnikova …)

dramaturg:

[b]Janez Vencelj[eb] (Dramaturg SNG Maribor 1999-2003, PG Kranj 1997-1998)

ZvoÄŤna oprema:

[b]Uroš PotoÄŤnik[eb] (Glasba za gledališko prestavo Moliere: Tartuffe (reĹľija: Mile Korun), ZvoÄŤna oprema predstav Futrlift, SneguljÄŤica, Glasba za kratka filma Tine Trenutnik in Poligon)

Oblikovalka tiskovin:

[b]Kristina Lazeti?[eb] (Escape from Alkatraz, Williamsburg Art and Historic Center, New York 2002, Curiosity kill the cat I., Pekarna, Maribor 2003, Curiosity kill the cat II., Gallery Alkatraz, Ljubljana 2003)

Dramatik:

[b]Goran Gluvi?[eb]

VeÄŤ pesniških zbirk in literarnih tekstov – pribliĹľno 20 naslovov (UliÄŤne revolucije, Zadnji poletni ples, Mali diktator, …)
o Radijske igre – približno 30 naslovov (Očetu luč, sinu ključ, Radijski sprejemnik, Težave u orehovo torto, …)
o Dramska besedila – pribliĹľno 20 naslovov (Iztok in prodajalci svobode, Šofer Franc K., Asfaltiranje blejskega jezera, Argentinski tango ali jutri bomo zmagali, Jam session, …)

kontakt: uros.potocnik@guest.arnes.si
« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2022
Tudi letošnje poletje bo Gromka del svojega programa preselila iz klubskega prostora in vzpostavila odprto koncertno prizorišÄŤe Odprto/Open, s katerim oĹľivlja juĹľni del AKC Metelkove ...
[ preberi veÄŤ... ]
layout:vax - 2008 - code:primz