PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

četrtek, 10. februar 2005

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
S. MEZZADRA: Globalne migracije, postfordizem in transformacije državljanstva

[b]VIII. letnik DPU
tema POSTFORDIZEM
deseto predavanje[eb]

"Govor o migracijah in postfordizmu zahteva resen premislek mobilnosti kot ene bistvenih lastnosti sodobnega živega dela. Temu sledeč, bo predavanje izpostavilo svojskost življenja migrantov in njihovih delovnih pogojev znotraj evropskih družb kot tudi pokazalo na skupne lastnosti z drugimi segmenti današnjega živega dela. Pri pretresu teh vprašanj bomo upoštevali koncept mnoštva, kot ga je v večji meri razvil Paolo Virno. Znotraj horizonta, ki nam ga ponuja omenjeni koncept mnoštva, se namreč za enega glavnih teoretskih problemov (in enega glavnih političnih izzivov) izkaže soobstoj mnogoterosti subjektivnih pozicij na skupnem polju, definiranem kot ,apriori' delovnih in socialnih kooperacij. Nadalje bomo analizirali mobilnost dela in pri tem sledili nekaterim indikacijam, ki jih je pred kratkim predstavila Yann Moulier Boutang. Pokazali bomo, da je nadzor nad mobilnostjo dela vedno predstavljal bojno
polje kapitalizma in da različne faze kapitalistične zgodovine označujejo različni ,režimi' tega nadzora. S kratkim pretresom evropske izkušnje bomo vpeljali analizo krize fordizma, pri tem pa bomo izhajali iz pojava novih
subjektivnih obnašanj na področju mobilnosti dela, ki so izzvale fordistično disciplino. Naša analiza sodobnih migrantskih gibanj proti Evropi in znotraj nje bo
upoštevala transformacije državljanstva in pojav novega evropskega državljanstva ter bo, sledeč definiciji državljanstva (ne v njegovem pravnem, temveč, raje, njegovem materialnem pomenu) kot polja trenj, dvostranska. Prvič, pokazali bomo, da nadzorovanje migracij teži k
vzpostavljanju situacij, v katerih se nove stratifikacije in hierarhije kažejo kot glavne karakteristike postfordističnega državljanstva. In drugič, postavili bomo hipotezo, da sodobna migracijska gibanja v veliki
meri karakterizirajo elementi avtonomije, te pa bi bilo mogoče sprevrniti v nove državljanske prakse."

D r . S a n d r o M e z z a d r a , politični teoretik, profesor za Zgodovino moderne politične misli na Univerzi v Bologni predstavlja eno vodilnih figur italijanskega gibanja za drugačno globalizacijo. V svojem delu se osredotoča predvsem na vprašanje migracij kot enega glavnih zastavkov
sodobnega političnega boja. Je avtor številnih del na to temo, med drugim [i]Pravice do bega: Migracije, državljanstvo, globalizacija[ei] (2001) in [i]Onkraj Genove, onkraj New Yorka: Teze o globalnem gibanju[ei] (2001).

Predavanje bo v angleščini!

[b]Programski odbor DPU

Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]"Mann muss so radikal sein wie die Wirklichkeit!"
--[b]Bertolt Brecht[eb]


kontakt: dpu@mail.ljudmila.org
« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2022
Tudi letošnje poletje bo Gromka del svojega programa preselila iz klubskega prostora in vzpostavila odprto koncertno prizorišče Odprto/Open, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove ...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz